Svävar, driver

SVÄVAR, DRIVER

Monumentalt måleri och terrazzogolv i Gymnastik-och idrottshögskolan, Stockholm

 

Målningen löper genom fyra våningar i den centrala trapphallen i skolans nya tillbyggnad och är utförd med vinylfärg på den råa betongväggen under pågående byggnation. 

Tanken var att en handmålad yta skulle till föra en organisk dimension till arkitekturen som var stram och ljus med stora fönster mot den omgivande grönskan och Nationalstadsparken.


Verket handlar om djup och rörelse som samverkar med den som rör sig i trappan. Stora lövformer och blomformer stiger och dalar, faller och svävar över ytan. 

Det var spännande att tänka på denna rörlighet som en parallell till den fysiska rörligheten på GIH.

 

För att betona trapphallens höjd och rummets lodräta helhet föreslogs att även golvet längst ner skulle ingå i gestaltningen. Det passade för min idé om vertikal rörelse och jag utformade ett terrazzogolv där rosornas vita blad har dalat ned och strött sig över en mörkare yta.

Den mörka golvkulören har inslag av röd kinnekullesten för att kontrastera mot och framhäva det gröna i målningen.

Trappans genombrutna steg och de olika utblickarna från trapphusets gavlar gör lövverket synligt från olika, ibland överraskande vinklar och längst ner skapas en tydlig reflex uppåt genom ett riktat ljus på bladen i terrazzogolvet.

 

 

Medarbetare: Kerstin Rydh, konstnär

Foto: Per Mannberg

Projektledare Statens Konstråd: Martin West

Beställare och förvaltare:  Akademiska Hus