Välkommen

ÅKNING

Konstnärlig gestaltning av Slakthusområdets tunnelbanestation  2016-

SVÄVAR, DRIVER 

Monumentalt måleri och terrazzogolv i tillbyggnad till

Gymnastik-och Idrottshögskolan, Stockholm 2012

© 2021 Helena Isoz/BUS