Bländare
Bländare
isoz-960-003
_02A4506
isoz-001
Bländare3
Kollaps ros grund MODELL copy_edited-1

BLÄNDARE

Monumentalt måleri i södra förbindelsegången

Nya Karolinska Solna 2015-17”Målningarna består av olika lager: Först har färgen rollats eller målats upp, sedan har konstnären sprayat på med vatten och till sist har hon rivit skikten med en kvast. Som betraktare i rörelse drivs du fram i en puls av ljust, tungt, lätt, tjockare och tunnare färglager. På nära håll framträder detaljer att försjunka i och längre bort förvandlas ytorna till atmosfäriska synvillor. Konstnären själv har en påtaglig närvaro i sina målningar. Som betraktare kan du följa hennes framfart i fördjupningarna i färgen, de upprivna färglagren som blir som en handskrift.

Verket kan med de omedelbara rörelserna i färgstråken uppfattas som mycket konkret samtidigt som perspektivet kan växla och förvandla väggar till atmosfäriska rum med formationer som tycks ha uppkommit av sig själva. Förtjockningar och förtunningar uppstår och bildar kroppar, moln eller blommor. 

Ur text av Paulina Sokolow

Foto: Per Mannberg/SLL     Tina Axelsson    Helena Isoz